Margret Derks-Schlepers

Margret Derks-Schlepers

17 jaar heb ik als hulpverlener op een  klinische  behandelgroep  voor kinderen  met  psychiatrische-  en gedragsproblematiek gewerkt. Inmiddels werk ik 5 jaar op de dagbehandeling.

Een groot deel van mijn werk bestaat uit het samen zoeken, met ouders en kind, naar de betekenis van het gedrag wat problemen veroorzaakt in de omgang met anderen. Hoe helpend kan een diagnose als ADHD of ASS zijn. Het helpt wanneer je weet wat er is, en wanneer je begrijpt waarom je kind op een bepaalde manier reageert. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het herkennen en benoemen van emoties. Er achter komen wat een kind helpt om een probleem op te lossen. Ouders en kinderen voelen zich vaak machteloos en onbegrepen. De omgeving reageert, vaak goed bedoelt, op een manier waar ouders niets mee kunnen. Hoe belangrijk is een hulpverlener die op het goede moment aansluit. Hoe fijn is het wanneer gezinsleden weer meer grip krijgen op hun eigen situatie. Deze emotionele beleving is in de boeken verwerkt.

Ouders en kinderen hebben veel aan de ervaringen van lotgenoten. Deze ervaringen heb ik verzameld en gebundeld in deze boeken. Er op hopend dat ze zullen leiden tot herkenning en ondersteuning. Te gebruiken voor ouders, kinderen, hulpverleners. Deel de boeken met je omgeving zodat we minder oordelen en meer weten.

De boeken ‘EFFE ZONDER OUDERS’ met ervaringsverhalen van kinderen, en ‘HET WATER TOT AAN DE LIPPEN’,  met  ervaringsverhalen van ouders, zijn geschreven om meer begrip te krijgen voor elkaar en liefdevol te zijn naar onszelf.

Margret Derks-Schlepers